מספר פרויקט : 1015

שימור ופיתוח בית חרושת תופז – מכון יוסף (בית חירות)

אתר לשימור, המהווה חלק מסיפור ההתיישבות החקלאית וסיפור ההגנה וההתארגנות הצבאית היהודית בתקופת המנדט הבריטי.

  • תחום: מורשת | קהילה
  • סוג הפרויקט: שימור ובינוי חדש
  • סטטוס: בגיוס
  • סכום לגיוס: ₪500,000 - ₪3,000,000

על הפרויקט

מתחם בית חרושת תופז - מכון יוסף הינו אתר המהווה חלק מסיפור -
ההתיישבות החקלאית וסיפור ההגנה וההתארגנות הצבאית היהודית
בתקופת המנדט הבריטי.

בעת הקמתו היה האתר מוקף פרדסים. עם הקמתה של שכונת ההרחבה של
מושב בית חירות נעקרו הפרדסים והאתר ניצב כיום בלב השכונה החדשה.

הפרויקט לשימורו ופיתוח, מציע תכנית עתידית למתחם קהילתי במקום על בסיס שימור המבנים הקיימים, הוספת מבנה חדש ופיתוח שטח.

התכנית גובשה על ידי נציגי המושב והמועצה המקומית עמק חפר בתהליך של
בחירת חלופה מועדפת מתוך מגוון חלופות שנבחנו על ידי הצוות.
מיתווה התכנית מבטא את צרכי המושב ואת יחסו של המושב לשימור המבנים והאתר כאל חלק בלתי נפרד ממורשת המקום ותושביו, שיש לשמרו באופן המכבד ביותר המדגיש את אופיו המקורי הייחודי.

  • תחום: מורשת | קהילה
  • סוג הפרויקט שימור ובינוי חדש
  • סטטוס בגיוס
  • סכום לגיוס ₪500,000 - ₪3,000,000

צרכים, מטרות והשפעה

צורך

קידום שימורו והשמשתו של מבנה מורשת לאומי ומקומי, המהווה חלק בלתי נפרד מסיפור ההתיישבות בעמק חפר ועומד כיום נטוש ומוזנח.

מטרה

שימור ופיתוח של המבנה והמתחם באמצעות קידום תכנית קהילתית על בסיס שימור המבנים הקיימים, הוספת מבנה חדש ופיתוח שטח.

אימפקט

שמירה על זיכרון המורשת ההתיישבותית לדורות הבאים.

מרגישים חיבור לפרויקט?