תקנון האתר ומדיניות פרטיות

םיאלפנ םירבד ולגו הטמ וללג

תקנון האתר ומדיניות פרטיות – קרן עמק חפר לפיתוח (חל"צ)

אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של קרן עמק חפר לפיתוח (חל"צ מס' 516442647) וניתן באמצעותו לתרום לקרן.

כל שימוש באתר, לרבות מתן תרומות, מהווה הסכמה לנהוג בכפוף לתקנון זה. אנא קראו את התקנון בעיון. כל האמור באתר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך. קרן עמק חפר לפיתוח תהיה רשאית בכל עת לשנות תקנון זה ללא מתן הודעה מוקדמת על כך. השינוי ייכנס לתוקף עם פרסומו באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

 1. קרן עמק חפר לפיתוח מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת מטרות הקרן וצרכיה בדרך קלה, נוחה ומהירה.
 2. הקרן מייחסת חשיבות רבה לפרטיות הגולשים/המשתמשים/התורמים והיא עושה מאמצים כדי לשמור ולהגן על כל מידע שאתם מוסרים לידיה.
 3. חברת הסליקה של האתר עומדת בתקן PCI ומקפידה להשתמש בכל אמצעי האבטחה המחמירים כדי שתוכלו לתרום באופן בטוח.
 4. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לקרן בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 – והתקנות שהותקנו על פיו תוך 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון ו/או בוצעה באינטרנט בטל' 050-4552052 . הקרן תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידת וחברת האשראי תחייב את הקרן בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
 5. לכל תרומה תינתן קבלה בהתאם להוראות הדין. (ידוע לגולש/לתורם כי בשלב זה, הקרן עדיין לא מחזיקה באישור ניהול תקין וסעיף 46).
 6. מילוי פרטים כוזבים בעת ביצוע העסקה מהווה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך.
 7. קרן עמק חפר לפיתוח איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל שימוש לרעה, שימוש בלתי מורשה, לא כדין הנעשה בפרטי כרטיס האשראי הנמסר לשם ביצוע התשלום/פעולה.
 8. פרטיות: אינכם חייבים למסור לקרן מידע. כל מידע שתמסרו לקרן יימסר לפי רצונכם החופשי בלבד, ויישמר במאגרי הקרן. מסירת המידע מהווה הסכמה מפורשת שלכם לשמירתו בידי הקרן ולשימוש בו לפי מדיניות הקרן. הקרן שומרת על פרטיות התורמים ואינה שומרת את פרטי האשראי של המשתמשים. רק מפעיל שאושר לכך מטעם הקרן יוכל לראות את פרטי התרומה. מפעיל האתר יהא רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש שנמסר על ידו בטפסי יצירת הקשר השונים באתר לצרכים פנימיים בלבד ולצורך התקשרות ישירה עם המשתמש (לרבות שמירת הקשר עמו, מסירת עדכונים על פעילויות ואירועים שהקרן או גופים הקשורים לה עורכים או שנערכים בישראל או בחו"ל, מסירת עדכונים הקשורים לתרומות ולניהול תרומות וגיוסן). מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. מפעיל האתר אינו חולק מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי. על אף האמור, אין באמור כדי למנוע ממפעיל האתר לחלוק מידע כאמור ככל שיידרש לכך במסגרת כל הליך חוקי וכל דרישה ו/או זימון אשר יופנו אליו ממשטרת ישראל ו/או בית משפט, בכפוף לכל דין. ייתכן שתהיה לכם אפשרות, בין אם באמצעות אתר זה ובין אם בדרך אחרת, למסור לקרן את שמכם, כתובתכם, פרטים שונים עליכם, תחומי עניין שלכם, סיבת ההתעניינות שלכם בקרן, פרטים שקשורים לתמיכה שלכם בפרויקטים בעמק חפר, ועוד. ככל שתמסרו מידע כאמור, הוא יישמר בידי הקרן וייתכן שהוא יהיה נגיש גם לגופים הקשורים לקרן בישראל ובחו"ל. גופים אלה פועלים לקדם את מטרות קרן עמק חפר לפיתוח ואולם הם תאגידים משפטיים נפרדים מהקרן. מידע כאמור שתבחרו למסור להם עשוי להיות מועבר לקרן על ידי הגופים האלה. אם תרצו לשוחח עם נציג הקרן לגבי המידע שלכם שבידי הקרן, אם אתם מרגישים שהפרטיות שלכם נפגעה, או שאתם סבורים שיש מקום לשיפור, נשמח לשוחח. אם הסכמתם בעבר שהקרן תחזיק במידע אודותיכם והתחרטתם, או שאתם מבקשים לתקן את המידע שמסרתם – אין בעיה! ניתן לפנות לקרן לפי הפרטים שבתחתית מסמך זה, והקרן תתקן או תמחק את המידע, לפי בקשתכם. 
 9. .בכפוף לאמור לעיל, הקרן לא תעביר כל מידע עליכם לצד ג', אלא אם הבעתם הסכמתכם לכך או הקרן תידרש לעשות כן בהתאם להוראות התקנון / הדין שחל על הקרן ו/או על המידע ו/או לשם ניהול ופתרון סכסוכים משפטיים ביניכם לבין הקרן ו/או לפי דרישת רשות מוסמכת. העברת מידע כאמור אינה מותנית במתן הודעה מוקדמת מצד הקרן.
 10. "עוגיות"/"cookies" הם קבצי מידע שמשמשים לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש, כגון זיהוי משתמש, העדפותיו וכו'. אתר הקרן אינו משתמש ב"עוגיות"/"cookies" ולא אוגר מידע אודות נתוני הגלישה שלכם. יחד עם זאת, יכול להיות שהדפדפן שלכם, הטלפון, המחשב, מערכת ההפעלה או אתרים אחרים שבהם ביקרתם לפני שהגעתם לאתר של הקרן או שאליהם הגעתם מתוך האתר של הקרן (לרבות לעמודי פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, לינקדאין ויוטיוב של הקרן) יאספו מידע אודותיכם וישתמשו ב-"עוגיות"/"cookies". מידע זה עשוי לכלול את הרגלי הגלישה שלכם, לרבות עצם העובדה שהתעניינתם בקרן, כתובת IP שלכם, פרטי ספק האינטרנט, ומידע נוסף. הקרן אינה אחראית למידע זה, והוא אינו בשליטתה.
 11. תרומות: אם אתם בוחרים לתרום לקרן, תועברו לעמוד ייעודי המציע מגוון דרכים לחיוב חשבונכם וביצוע התרומה בפועל. לצורך ביצוע התרומה אונליין יש למסור מידע מסויים כפי שמפורט באתר. מבלי
  מסירת המידע לא ניתן יהיה לבצע את התרומה אונליין. אם תרצו, תוכלו תמיד ליצור אתנו קשר ולבצע תרומה בטלפון.
  ▪️ הקרן אינה אוגרת מידע אודות כרטיסי אשראי שלכם או אודות חשבונות הבנק שלכם. הדברים נכונים גם במקרה בו התרומה בוצעה טלפונית. הקרן כן שומרת את פרטי התורמים – שם מלא, סכום תרומה, כתובת וכל מידע אחר שהתורם התבקש למסור ומסר מרצונו.
  ▪️ סליקה אונליין אינה מופעלת על ידי הקרן אלא בידי גורמי סליקה צד ג'. פרטים שתמסרו במסגרת הסליקה, כולל פרטי אשראי, אינם נמסרים לקרן אלא לגורם שמבצע סליקה. הקרן אינה אחראית לכל מידע שתמסרו לגורם הסליקה, ומידע זה אינו בשליטת הקרן.
  ▪️ אם תבחרו לתרום לקרן אונליין באמצעות עמודי אינטרנט של מדינות שאינן ישראל – עשויים לחול עליכם דינים שרלבנטיים לאותן מדינות, לרבות בנוגע לפרטיות המידע שתמסרו, ודיני ישראל לא יחולו עליכם.
  ▪️ הנכסים שהתקבלו כתרומות (לרבות כספים, ושווה כסף) יירשמו בפנקס תורמים פנימי בו יופיע שם התורם, תיאור הנכס שהתקבל ומועד קבלתו. פנקס התורמים יהיה פתוח לעיון חברי דירקטוריון החל"צ, בודקים מטעם רשם העמותות / ההקדשות, נציבות מס הכנסה וגופים אחרים שיש להם סמכות לעיין בפנקס על פי דין.
  ▪️ תורם המבקש לתרום בעילום שם צריך לעמוד בהוראות תקנות העמותות, התשס"ג – 2003 והדבר כפוף לאישור רשם העמותות ולהגשת בקשה בהתאם לנוהל המפורסם באתר האינטרנט של רשות התאגידים – רשם העמותות.
 12. הגבלת אחריות: הקרן לא תישא בכל אחריות לפעילות אשר תיעשה על ידי משתמשים באתר או בגין כל גורם אחר לרבות חוסר זמינות האתר/שירות ולא ישא בכל נזק ו/או הפסד שייגרמו עקב ו/או הנובע מהשימוש באתר. המידע והתכנים המפורסמים באתר זה נועדו להביא לידיעת הגולש והמשתמש באתר אינפורמציה על פעולותיה של קרן עמק חפר לפיתוח וכן על מהות והיקף השירותים שהיא מעמידה לרשות הציבור הרחב.
 13. קרן עמק חפר והבאים מטעמה לא יישאו בכל אחריות לנזק ישיר ו/או, עקיף ו/או נסיבתי, מכל סוג שהוא, כתוצאה או בעקבות הגלישה והשימוש באתר זה. הקישורים מאתר זה לאתרים אחרים, נועדו אך להקל על הגולש ואין קרן עמק חפר או מי מטעמה לא נושאים או לא יישאו באחריות כלשהי לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי הנובע או הנגרם לגולש כתוצאה מפניית הגולש לאתרים אחרים כאמור לעיל או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע או המוצע בהם. בהתאם, על כל גולש באתר לנהוג במשנה זהירות בכל הנוגע לפרטיותו ולנתונים אודותיו והאחריות המלאה בקשר לאמור מוטלת על הגולש.
 14. קרן עמק חפר עושה כל מאמץ לוודא שהמידע באתר הוא מדויק ועדכני, אך ייתכנו השמטות, טעויות ומידע שאינו מעודכן, אשר לגביהם אין קרן עמק חפר לפיתוח נוטלת אחריות.
 15. קרן עמק חפר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/ או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי קרן עמק חפר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת של קרן עמק חפר או מי מספקיו.
 16. המשתמש/הגולש מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
 17. הקרן תהא רשאית למנוע ממבצע הפעולה מלבצע תרומה באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מן המקרים הבאים:

▪️ מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות דין.
▪️ מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.
▪️ מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
▪️ מבצע הפעולה ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחל"צ ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.
▪️ התרומה אינה הולמת/עולה בקנה אחד עם מטרות החל"צ המפורטות באתר.

18. מבלי לגרוע מהאמור לעיל העובר על כך צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
19. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון ומדיניות הפרטיות או כל פעולה ו/או סכסוך הנובעים ממנו/מהם, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים.

בכל שאלה/פנייה ניתן לפנות אל הקרן בדוא"ל: [email protected] ו/או בטלפון: 050-4552052 או באמצעות יצירת הקשר באתר.

20. הצהרה לעניין GDPR ודיני הגנת פרטיות זרים – מדינת ישראל מוכרת על ידי האיחוד האירופי החל משנת 2011 כמדינה שבה קיימת הגנת פרטיות ראויה למידע אישי המועבר אליה מהאיחוד האירופי. לפיכך, מותרת העברת מידע אישי למדינת ישראל בהתאם לרגולציית GDPR. בכל הנוגע להגנת פרטיות הקרן פועלת על פי דיני מדינת ישראל בלבד. כל התקשרות עם הקרן ו/או גלישה באתר כפופה לדיני מדינת ישראל בלבד. יחד עם זאת, אם וככל שדינים זרים של הגנת פרטיות יחולו על פעילות מסויימת של הקרן, הקרן תכבד את הוראות הדין הזר בנוגע לפעילות האמורה. במקרה של פעילות בישראל ו/או בנוגע לגורמים בישראל ו/או במקרה של מחלוקת בשאלה האם יחול הדין הישראלי או הדין הזר – יחול הדין הישראלי בלבד.

אם אינכם מסכימים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הנכם מתבקשים שלא להשתמש באתר אינטרנט זה. | ט.ל.ח.