תרמו לעשייה!

לחלום-ליזום-להגשים!
כל הדרכים להצטרף אלינו

םיאלפנ םירבד ולגו הטמ וללג

הדרכים לסייע ולתרום לעשייה של הקרן - למען העמק!

בחרו את הדרך המתאימה לכן/ם ביותר לתרום ולהשפיע והיו לחלק משמעותי מחיזוק תחושה הגאווה, השייכות ואיכות החיים בלב הירוק של ישראל

תרומה כספית

עבור הגשמת החזון של הקרן לשימור וטיפוח אופיו הייחודי של העמק, העצמת הקהילה המקומית וקידום שותפיות, תכניות ופרויקטים.

תרמו עכשיו

הצטרפות ל-'חפר שלנו'

חברות בקבוצה מקומית של תושבות ותושבי העמק, בעבר ובהווה, המשלבת פילנתרופיה ועשייה - במטרה להעניק חזרה לעמק ולדור העתיד.

הצטרפו בלחיצה

התנדבות, הצעות ושיתופי פעולה

לחלום-ליזום-להגשים! התנדבות במגוון תפקידים, סיוע בגיוס משאבים, הירתמות לקולות קוראים והצעות לשיתופי פעולה.

שתפו אותנו

זכרו - הצלחת הקרן היא הצלחה אישית של כל תושבת ותושב

קרן עמק חפר לפיתוח, היא חברה לתועלת הציבור (חל"צ) שהוקמה ביוזמה פרטית של תושבות ותושבים מתוך הקהילה - למען הקהילה! וללא כל מטרות רווח.

לקרן משימות גדולות ועתיד ירוק מלא רגש ועשייה.

היום, יותר מתמיד, זו ההזדמנות האישית שלכם, לקחת את עתידכם ועתיד משפחתכם בידכם. הצטרפו אלינו כשותפות ושותפים מלאים בעשייה החשובה של הקרן - לשימור ופיתוח אופייו הייחודי של העמק ויצירת אימפקט קהילתי-חברתי המעצים את תחושת הגאווה, השייכות והאיכות החיים.