שותפויות

השותפים שלנו לדרך

םיאלפנ םירבד ולגו הטמ וללג

תומכים ושותפים לדרך

כל פעילויות הקרן השוטפות, המיזמים, התוכניות והפרויקטים מתאפשרים בזכות תמיכה פרטית של תושבות ותושבי העמק ובזכות יצירת שותפויות מעשיות עם גופים, חברות וארגונים ציבוריים, כלכליים וחברתיים מהארץ ומהעולם החולקים איתנו חזון משותף. יחד, יוצרים מכפילי כוח משמעותיים למען הקהילה המקומית ומדינת ישראל כולה.

גופים, חברות וארגונים

שותפים ויועצים

גלית שאול, ראשת המועצה המכהנת. היוזמת המרכזית מאחורי הקמת הקרן

עו"ד אורי סלונים, תושב חניאל.
עו"ד, יועץ לשעבר של 7 שרי ביטחון לענייני שבויים ונעדרים,
יו"ר וריאטי ישראל לשעבר ונשיא וראייטי העולמי לשעבר.