הסיפור שלנו

החזון, ערכי הליבה והמשימה של קרן עמק חפר

םיאלפנ םירבד ולגו הטמ וללג

אודות הקרן

הסיפור שלנו, הוא הסיפור שלכם, סיפור ישראלי –
תושבות ותושבי עמק חפר ∙ תושבות ותושבי מדינת ישראל;
הכירו את קרן עמק חפר / THE EMEK HEFER FOUNDATION


הקרן היזמית-פילנתרופית הראשונה שהוקמה במרחב הכפרי, במטרה לשמר, לטפח ולהעצים את הלב הירוק והפועם של מדינת ישראל - עמק חפר.

קרן עמק חפר לפיתוח היא פרי יוזמה משותפת של תושבים עם המועצה האזורית והעומדת בראשה. נוסדה בשנת 2021 כחברה לתועלת הציבור (חל"צ) - עם עצמאות ארגונית מלאה המסייעת לה לפעול ביעילות ובמקצועיות בהתאם לחזונה.

הקרן מחזיקה בניהול תקין ובאישור לזיכוי ממס הכנסה בשל תרומה (סעיף 46)

בהנהלת הקרן מכהנים 9 דירקטורים, בראשם עומד ד"ר רוני צבר המשמש כיו"ר. את יישום המדיניות והניהול המקצועי מוביל מנכ"ל הקרן, אלדד גוטלון.

הקרן הוקמה מתוך הצורך למסד ולמקצע את הפילנתרופיה המקומית ולפרוץ באמצעותה 'תקרות זכוכית', במטרה לקדם תכניות ופרויקטים פורצי דרך למען העמק, הקהילה המקומית, המרחב הכפרי והציבור הרחב בישראל.

כל המיזמים הם פרי יוזמת הקרן או הקהילה. כולם מבוססים על ערכי הליבה, מפותחים ומבוצעים באופן עצמאי או בשותפות עם גופים וארגונים בהתאם לצורך: הרשות המקומית, משרדי ממשלה, חברות ועמותות בארץ ובעולם.

פעילותנו כולה, מתאפשרת בזכות תרומות פרטיות של תושבי העמק ופילנתרופים בארץ ובעולם אשר חולקים איתנו חזון משותף. יחד, אנו יוצרים מכפילי כוח משמעותיים ומגשימים חלומות למען הקהילה המקומית ומדינת ישראל כולה.

תרומה לחיזוק הקרן

חזון ומשימה

חזון:
שימור, טיפוח והעצמת אופיו הייחודי של עמק חפר כ-”לב הירוק והפועם של ישראל”, למען הקהילה המקומית והציבור הרחב.

משימה:
לגייס ולפתח משאבים ושותפיות מקומיות וגלובליות, בכדי ליזום ולתמוך בקידום תכניות ופרויקטים פורצי דרך -
שיעצימו את תחושת הגאווה, השייכות ואיכות החיים המקומית וייצרו אימפקט קהילתי-חברתי הנוסך תקווה בדור העתיד.

תחומי הליבה של הקרן, על בסיסם אנו פועלים.

מורשת והנצחה

קיימות

חינוך ורווחה

תרבות וקהילה

ספורט

חדשנות

חקלאות ומרחב כפרי ירוק

תויפתושו םיבאשמ סויג• םיטקיורפו תוינכת םוזי • םייח תוכיא-תוכייש-הוואג •

אימפקט חברתי-קהילתי

מעגל קסם שיוצר אימפקט חברתי-קהילתי חוצה גבולות

כל תרומה & שותפות עם הקרן > מחזקת את יכולתה להוציא אל הפועל תכניות ופרויקטים פורצי דרך > המחזקים באופן ישיר את עמק חפר, המרחב הכפרי והקהילה המקומית.

כך לראשונה, בעזרת קרן עמק חפר, העוצמה הייחודית של קהילת העמק מנותבת ליצירת מעגל קסם. מכפילי כוח חברתיים וכלכליים להגשמת חלומות גדולים - עוד יותר.

למען הקהילה המקומית. למען מדינת ישראל.

כל הדרכים להצטרף לעשייה של הקרן - למען העמק ומדינת ישראל!

תרומה כספית

עבור הגשמת החזון של הקרן לשימור וטיפוח אופיו הייחודי של העמק, העצמת הקהילה המקומית וקידום שותפיות, תכניות ופרויקטים.

תרומה כספית

הצטרפות ל-'חפר שלנו'

חברות בקבוצה משפיעה וייחודית לחיזוק קרן עמק חפר - המעודדת נתינה, יזמות, היכרות עם דמויות מעוררות השראה וחשיפה לייחודיות המקומית.

הצטרפו ל-'חפר שלנו'

התנדבות, הצעות ושיתופי פעולה

לחלום-ליזום-להגשים! התנדבות במגוון תפקידים, סיוע בגיוס משאבים, הירתמות לקולות קוראים והצעות לשיתופי פעולה

התנדבות ושיתופי פעולה