מספר פרויקט : 1009

'אגנים ירוקים' – לטיהור מי נחל שכם ונחל אלכסנדר

'אגנים ירוקים' - פרויקט לטיהור מי נחל שכם ונחל אלכסנדר

  • תחום: קיימות | חינוך | חדשנות | חקלאות ומרחב כפר ירוק
  • סוג הפרויקט: פיתוח נופי וניטור אקולוגי
  • סטטוס: בגיוס
  • סכום לגיוס: ₪400,000 - ₪1,000,000

על הפרויקט

לאורך נחל שכם, אפיק ראשי של נחל אלכסנדר, החלו והתגברו במהלך המאה האחרונה חדירות מזהמים מזרימות קבועות או מזדמנות של שפכים מוניציפאליים, תעשייתיים, וחקלאיים. במקביל, נביעות המים הטובים בנחל שכם ואלכסנדר התדלדלו מאוד. כתוצאה מכך, סובל הנחל מפגיעה באיכות מי הנחל ובמערכת האקולוגית הסביבתית התומכת שלו לכל אורכו עד השפך לים.

פרויקטים לשיקום מקטעיו השונים החלו בשנת 1995 אך לרוב לא סיפקו פתרון מלא לבעיית זיהומו. מערכת הטיהור קונבנציונלית במעלה, שהוקמה במסגרת פרויקט החירום לשיקום נחל אלכסנדר באזור כניסת מי נחל שכם
ושפכי טול כרם, בנויה לטפל בזרימות מורכבות ובאיכות משתנה אך בכל זאת מוגבלת ביכולתה לטפל בכל מקרה של חריגה קיצונית.

למרבה הצער מקרים כאלו קורים באופן תדיר כתוצאה מהזרמה של שפכים תעשייתיים מרוכזים, שאריות שמנים, דם מרוכז מבתי מטבחיים, עקר זיתים וכדומה. במקרים רבים מכון הטיהור קורס והמערכת הטבעית סובלת כששפכים גולמיים זורמים לנחל. ככל שעובר הזמן עולה העומס המגיע ממעלה הנחל וגדלות הספיקות, ובכך יורדת יכולתו של מכון הטיהור הקיים להתמודד עם הזיהום.

רשות ניקוז שרון שהאגן באחריותה, בשיתוף המוא"ז עמק חפר החליטו לאור חומרת הבעיה ההולכת וגוברת ומתוך חשיבה סביבתית חדשה - על קידום מיידי של פתרון משלים המבוסס על עקרונות הנדסיים טבעיים בני קיימא.

חברת אילה מים ואקולוגיה שלה ניסיון של מעל 30 שנה בתכנון אקולוגי בר קיימא נבחרה לתכנן ולקדם את הפתרון. במקביל, חברת רפלייס קליימטק מודדת את רמת איכות המים, מניעה והפחתת גזי חממה והאימפקט הסביבתי והחברתי של הפרויקט כדי לייצר עבורו מימון חוזר משוק הפחמן הבינלאומי.

לאחרונה הוקמה מערכת טיפול אקולוגית ביולוגית טבעית (NBS) בנחל שכם. מערכות אקולוגיות מבוססות טבע אלה, עובדות על אותם עקרונות טבעיים המאפיינים אזורים לחים, ביצות עונתיות, אשר היוו משך שנים כליה וריאה טבעיים של סביבתם. הם פועלים על בסיס חוקי הטבע והתרמודינמיקה תוך שכלול של גרביטציה, פוטוסינטזה, סימביוזה בין צמחים לסביבתם ולמיקרואורגניזמים החיים בעוצמה בבתי השורשים והתאמת משטרי זרימה מקומיים.

המערכות הביולוגיות הטבעיות הן תוצר של תכנון הנדסי אקולוגי התואם סביבה קיימת ועובד בצורה יעילה ביותר. התכנון לוקח בחשבון ספיקות, עומסים הידראוליים משתנים, איכות מים בכניסה ותנודות באיכות, תנאים סביבתיים וכמובן מותאם נופית ואסתטית לסביבה כך שלא יהווה מטרד אלא להיפך, פנינת נוף שובת לב ובו בזמן מהווה בית גידול בעל ערכיות אקולוגית גבוהה.

פרויקט האגנים הירוקים של עמק חפר - הוקם בחלקה חקלאית השייכת לחקלאי גן יאשיה בסמוך לכביש 5714, מול הישוב בת חפר ולאורך הגדה הצפונית של
נחל שכם. החלקה כלואה בין הנחל הקיים לערוץ הנחל הקדום מצפון לו, ושמשה בעברה כאזור פשט הצפה ושטחה כ30 דונם. בגלל המיקום וסכנת ההצפה החלקה לא עובדה כמעט במהלך השנים. החלקה שטוחה אך בעלת שיפוע מתון המתאים לדרישות הזרימה הגרויטציונית של המערכת.

הפרויקט כולל איסוף ריבוי ושתילה של צמחי מים שיבחרו באופן מפורט לצורך הפרויקט ויישתלו בתחום המערכת הביולוגית הטבעית ולגדות נחל שכם כולו בתא שטח גדול מ100 דונם (רצועת הנחל באורך כ 5 ק"מ ברוחב כ 20 מטר). הצמחים שיהיו בשימוש יהיו צמחי מים וגדות מקומיים ארץ ישראלים בלבד וישולבו בהם מינים נדירים - באופן זה האתר ישמש בית גידול איכותי למינים מקומיים נדירים ומקור להפצת זרעים והשבתם לטבע. הבריכות העליונות ישמשו לשיקוע ובכך יופרדו זרעי מינים פולשים המגיעים עם הזרם ותתאפשר הפחתה של תפוצתם למורד.

ביצוע מערכת טיהור וליטוש לנחל שכם, על פי עקרונות אלה, יאפשר:
1. זרימה קבועה ורציפה בנחל באופן מיידי וגם לאחר הפעלת המט"ש העתידי.
2 .שיקום המערכת הטבעית של הנחל כולו כולל האסטואר על ידי יצירת מאגר למינים נדירים ומוגנים במעלה הנחל, הפצתם וביסוסם במורד הנחל ומניעת מעבר של מינים פולשים למורד הנחל.
3. הגנה יציבה לנחל בתקופת הביניים עד להקמת מט"ש חדש.
4. הגנה יציבה גם בעתיד למקרים של תנודתיות בתפקוד המט"ש העתידי.
5. יצירת בית גידול לח בעל ערכיות אקולוגית גבוהה שישמש בו זמנית כפארק אזורי מרשים וייחודי, שימקם את עמק חפר והאזור כולו כמרכז חדשנות ולמידה ירוק מקיים ברמה ארצית ועולמית, הנותן מענה לדרישות עתידיות להפחתת טביעת הרגל הפחמנית על ידי פתרונות מבוססי טבע אשר שומרים על השטחים הפתוחים ומחזקים את המגוון הביולוגי.

הפרויקט מבוצע בימים אלו ע"י רשות ניקוז ונחלים שרון, בתכנון והקמה של חברת "אילה מים ואקולוגיה" ובתמיכה ושיתוף פעולה מלא של מועצה אזורית והחברה הכלכלית של עמק חפר. קרן עמק חפר נרתמה לקידום הפרויקט על בסיס מטרותיה לקידום עמק חפר כ-לב הירוק של מדינת ישראל, פיתוח בר קיימא וחינוך לחדשנות.

  • תחום: קיימות | חינוך | חדשנות | חקלאות ומרחב כפר ירוק
  • סוג הפרויקט פיתוח נופי וניטור אקולוגי
  • סטטוס בגיוס
  • סכום לגיוס ₪400,000 - ₪1,000,000

צרכים, מטרות והשפעה

צורך

זיהום מתמשך במי נחל שכם ונחל אלכסנדר הנובע מחדירות מזהמים מזרימות קבועות או מזדמנות של שפכים מוניציפאליים, תעשייתיים, וחקלאיים.

מטרה

קידום פתרון הגנתי משלים וחדשני לטיהור מי נחל שכם ונחל אלכסנדר, המבוסס על עקרונות הנדסיים טבעיים בני קיימא השומרים על השטחים הפתוחים ומחזקים את המגוון הבילוגי.

אימפקט

שיקום המערכת הטבעית של הנחל ויצירת בית גידול לח בעל ערכיות אקולוגית גבוהה, שישמש בו זמנית כפארק אזורי מרשים וייחודי הפתוח לציבור הרחב ומהווה מרכז חדשנות ולמידה ירוק ומקיים ברמה ארצית ועולמית.

מרגישים חיבור לפרויקט?