מספר פרויקט : 1024

השלמת ציוד רפואי לחירום ביישובי העמק

השלמה ושדרוג של ציוד רפואי מציל חיים בעמק חפר וקידום ההיערכות של צוותים רפואיים מקומיים לחירום בכל יישוב. (בשת"פ מועצה ויישובים)

  • תחום: חרבות ברזל | חוסן | קהילה
  • סוג הפרויקט: תכנית תמיכה קהילתית
  • סטטוס: הושלם
  • סכום גיוס: ₪75,000

על הפרויקט

בעקבות מצב החירום, בוצע 'מיפוי רפואי' בשיתוף כל הנהגות היישובים – במסגרתו התגלו פערים ביישובי העמק בהיערכות צוותים רפואיים מקומיים ובציוד רפואי מתאים לחירום בכל יישוב.

במסגרת תמיכתנו ביוזמות מקומיות לחיזוק החוסן והביטחון, שיתפנו פעולה עם מחלקת קידום בריאות באגף הרווחה והשירותים החברתיים במועצה ועם יישובי המועצה - לסיוע ברכישת ציוד רפואי משלים ותקני (תיקי רופא, תיקי חובש ואלונקות) - לכל יישובי העמק. (תוך התייעצות עם אנשי מקצוע במד"א, משרד הבריאות ורופאים מהשטח).

גם בימי משבר - ממשיכים להעצים את העמק.

  • תחום חרבות ברזל | חוסן | קהילה
  • סוג הפרויקט תכנית תמיכה קהילתית
  • סטטוס הושלם
  • סכום גיוס ₪75,000

צרכים, מטרות והשפעה

צורך

בעקבות מצב החירום בישראל בתקופת המלחמה (חרבות ברזל), בוצע מיפוי רפואי מקצועי ביישובי עמק חפר, במסגרתו התגלו פערים בהיערכות היישובים למצבי חירום רפואיים (היערכות צוותים וציוד).

מטרה

סיוע ליישובים בהיערכות מקצועית ובהשלמת ציוד בסיסי נדרש (ע"פ המלצות גורמי מקצוע ומד"א).

אימפקט

העלאת רמת המוכנות הרפואית לחירום בכלל יישובי עמק חפר לרף המינימאלי הנדרש, לצד חיזוק החוסן והביטחון האישי בקהילה.

מרגישים חיבור לפרויקט?